SBK Västra Distriktet

information från distrikt och klubbar

Tävling

Då det gäller frågor som gäller tävlingar inom bruks o lydnad, tillsättning av domare/ändringar, utbildningar för domare, tävlingsledare o tävlingssekreterare kontakta respektive ansvarig nedan.

 

Sammankallande Patrik Ohlsson

Lydnad Bo Isaksson  076-1715623 

Bruks Rune Lövenius 070-6036712

Kontakt/domarbyten mm Lennart Petersson 076-1453278

 

 

Länk till regler bruksprov

http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/bruksprovsregler/

Länk till Lydnadsregler

http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/regler-lydnad/

 

Om bruksprov I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Om lydnad I lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

Om rallylydnad Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras. De 12-20 momenten är ofta delar ur traditionell lydnad. I högre klasser förekommer även andra moment som till exempel att snurra vid sidan. Banorna ser olika ut varje gång. I nybörjarklassen är hunden kopplad hela tiden, vilket gör detta till en bra gren att börja tävla i. I högre tävlingsklasser ska hunden vara okopplad genom hela banan samtidigt som det blir sammansatta moment. I stort sett ska alla moment kunna genomföras på båda sidorna om föraren.

Om drag Draghundsport är att med sin hund eller sina hundar kopplade i lina på snabbast tid ta sig utefter en utstakad bana på barmark i löpning eller med fordon, eller på snö med skidor (Nordisk stil) eller släde

Om IPO Inom Internationell prövningsordning (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete

Om IPO NS Med ett enat nordiskt förslag och gott samarbete med Frans Jansen, ordförande i FCI:s brukskommission, godkände FCI regelförslaget och tävlingsformen blev officiell 2012

Om IPO-R IPO-R är internationella regler för tävlingar inom räddningshundsport. Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar. Grenen stimulerar samarbete mellan förare och hund.

Mentalitet Oavsett varför man har hund vill alla hundägare ha en nära och trygg relation med sin hund. En bra sätt att få det är att lära känna sin hunds mentalitet. Brukshundklubben erbjuder därför sina medlemmar att beskriva och testa sin hunds mentalitet. Det kan göras i enklare form redan som valp, och sedan mer noggrant efter 12 månaders ålder. Du som hundägare kan också gå en lärorik grundkurs om hundars mentalitet, som ni har glädje av hela livet.

Om Mondioring

Mondioring (MR) skapades av ett antal delegater från olika länder i förhoppning om att detta skulle kunna bli en blandning av olika nationella tävlingsformer som redan existerade. Meningen var att man skulle kunna tävla mot varandra över gränserna. Mondioring betyder också "världsring". Mondioring är en relativt ung skyddsform. Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. När man tävlar så gör man hela programmet i en följd utan pauser. Det finns tre klasser, MR1, MR2 och MR3. I Sverige kan man även tävla i MRL (endast lydnadsmomenten) och MRLH (endast lydnads- och hoppmomenten). Ett program tar mellan 20-45 min, beroende på klass. Programmet börjar alltid med lydnadsmomenten följt av hoppmomenten och sist skyddsmomenten. Ordningsföljden för de olika lydnads-, hopp- och skyddsmomenten lottas innan varje tävling. Upplägget av de olika momenten varierar från tävling till tävling. I början av varje tävling och klass visar en provhund hur momenten ska utföras under den aktuella tävlingen.

 

Länk om tävlingar o prov

http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/

 

 

 

© VÄSTRA DISTRIKTET 

c/o Ulla Wallh Valthornsvägen 14 441 43 Alingsås 
Tel  sekr: 0768-015644 Tel  ordf.: 0732-74 52 20 
Bankgiro: 5249-9373 Officiell e-post adress