Info brev juni-24

Ny utbildningssektor i Västra distriktet. Styrelsen i västra distriktet har beslutat att tillsätta en utbildningssektor, juni 2024. Invalda i sektorn är: Kerstin […]