ANMÄLNINGSAVGIFTER

Till SBK:s sida för anmälningsavgifter

Bruksprov

Appellklass 300 kr varav 35 kr är administrationsavgift

Övriga klasser 350 kr (även bruksprov patrullhund) varav 50 kr är administrationsavgift

Nordic Style 400 kr varav 50 kr är administrationsavgift

Svenska Mästerskap 600 kr varav 60 kr är administrationsavgift

Lydnadsprov

Startklass 150 kr varav 35 kr är administrationsavgift

Klass I-II 250 kr varav 50 kr är administrationsavgift

Klass III 300 kr varav 50 kr är administrationsavgift

Svenska Mästerskap 600 kr varav 60 kr är administrationsavgift

IGP

BH/VT IFH-V 300 kr varav 35 kr är administrationsavgift

FPr,UPr,SPr,StPr 300 kr varav 50 kr är administrationsavgift

BSL,IGP,IGP-FH,IFH,GPr 350 kr varav 50 kr är administrativavgift

Svenska Mästerskap 600 kr varav 60 kr är administrationsavgift

IPO-R

IPO-R 300 kr varav 50 kr är administrationsavgift

Mondioring

STMR* 300 kr varav 35 kr är administrationsavgift

MR* 350 kr varav 50 kr är administrationsavgift

MRL* 350 kr varav 50 kr är administrationsavgift

MRLH* 350 kr varav 50 kr är administrationsavgift

Svenska Mästerskap* 600 kr varav 60 kr är administrationsavgift

Rallylydnad

Individuell 150 kr varav 35 kr är administrationsavgift

Svenska Mästerskap* 600 kr varav 60 kr är administrationsavgift

Uthållighetsprov (UHP)

Uthållighetsprov 200 kr 

Dragprov

Tillkommer utöver fastställd avgift för tävlingsklassen 50 kr

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Mentalbeskrivning 600 kr varav 60 kr är administrationsavgift

Korning

Hel korning 750 kr varav 60 kr är administrationsavgift

Mentaltest 600 kr varav 60 kr är administrationsavgift

Exteriörbeskrivning 150 kr

Utställning

Officiell utställning, lägsta avgift 300 kr (lägsta gällande länsklubbsavgift)

Officiell utställning valpklass avgift150 kr (lägsta gällande länsklubbavgift)

Officiell utställning veteranklass avgift 240 kr (lägsta gällande länsklubbavgift)

© VÄSTRA DISTRIKTET 

C/O Bengt Blomqvist Västra Boljen 144 46396 Nygård
Tel  ordf.: 0732-74 52 20 

Bankgiro: 5249-9373 Officiell e-post adress