Info brev juni-24

Ny utbildningssektor i Västra distriktet.

Styrelsen i västra distriktet har beslutat att tillsätta en utbildningssektor, juni 2024.
Invalda i sektorn är: Kerstin Borgerud Borås BK (utbildningsansvarig), Lena Ringholm Orust BK, Anne-Marie Folkesson Lerums BK, Ammi Olsson Herrljunga BK, Johanna Hellström Torslanda Öckerö BK och Maria Thorell Partille BK.

Sektorn har hållit ett par möten och följande planeras inom närmaste halvåret:
– Lärarträff i augusti, inbjudan går ut till alla lärare innan juli månad. – Start av instruktörsutbildning, inbjudan går ut inom kort.
– Digitalt möte för alla utbildningsansvariga i distriktet.
– Instruktörsträff i januari.

Sammankallande i sektorn är Kerstin Borgerud och du når Kerstin på .

Med tillönskan om en härlig sommar!
Utbildningssektorn i Västra distriktet
/Kerstin, Lena, Anne-Marie, Ammi, Johanna och Maria