Instruktörsutbildning 2024-25

Västra distriktet inbjuder till instruktörsutbildning med start i oktober.

Ansvarig lärare: Anne-Marie Folkesson

Plats: Vi avvaktar att bestämma plats till vi fått in anmälningar och kan planera utifrån vad som är lämpligast med hänsyn till deltagare.
Vissa delar genomförs digitalt.

Datum: Söndagar kl 9-15.15 (7 tim/tillfälle) 20/10, 10/11, 17/11, 24/11, 8/12, 12/1, 19/1, 9/2, 16/2, 2/3, 16/3, 23/3, 30/3.
I planeringen av datum ingår ”kurs i kursen” vilken förmodligen förläggs i träningshall.

Pris: 5300 kr.

Förkunskaper: Enligt SBK:s kursplan, se https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/utbildning/sbk-instruktor/

Anmälan till , uppge:
Namn
Mailadress och mobil nr
Lokalklubbstillhörighet
Medlemsnr i SBK
CV med uppgifter om kurser och erfarenheter inom området hund. Yrkesutbildning som du tillgodoräknar dig i rollen som instruktör.
Protokollsutdrag eller motsvarande som visar att klubben rekommenderar dig till utbildning.
Berätta också varför du vill bli instruktör.

Anmäl senast den 8 september 2024.