Utbildning mentalitet

Hundars mentalitet är ett fascinerande område. Hur kan det komma sig hundar skiljer sig så mycket i vissa beteenden medans andra beteenden verkar vara lika för alla hundar? Hur kommer det sig att vissa hundar skäller mycket och andra inte? Varför blir vissa hundar rädda när andra hundar blir arga?

Om du är intresserad kan du utveckla dina kunskaper kring hundars mentalitet här på SBK, detta då våra utbildningar gällande hundars mentalitet spänner över ett brett område. Du som funktionär börjar först som figurant och kan sedan välja att vidareutbilda dig till testledare, beskrivare och slutligen domare.

Klicka här för att läsa mer på SBK:s hemsida